Kategoria: Jak działa rezonans

  • MECHANIZM DZIAŁANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

    Podstawą działania rezonansu magnetycznego (MR) jest rezonansowe pochłanianie impulsów fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej przez jądra atomowe wodoru umieszczone w stałym zewnętrznym polu magnetycznym. Ten bardzo złożony mechanizm można podzielić na części składowe. Ze zwojów elektromagnesu wysłane w kierunku pacjenta impulsy. Pochłaniane są następnie przez kolejne warstwy ciała. Wewnątrz każdej warstwy, w odpowiedzi na odebrany impuls, powstają…