Tag: rezonans magnetyczny Skamed dicom

  • Kilka faktów związanych z udostępnieniem obrazów medycznych dicom

    Obrazy medyczne DICOM są zwykle przechowywane na serwerze PACS (Picture Archiving and Communications System). Jest to samodzielna baza danych z dużą ilością miejsca do przechowywania. Serwer PACS znajduje się zwykle w placówce opieki zdrowotnej, w tym samym obszarze, w którym są pozyskiwane obrazy. Pliki DICOM, które muszą zostać udostępnione, muszą zostać skopiowane z serwera PACS do przenośnej…